Cymbidium sinense Guo Xiang Mu Dan

Cymbidium sinense Guo Xiang Mu Dan
  • Scientific Name: Cymbidium sinense Guo Xiang Mu Dan 國香牡丹
  • Country of Origin: Taiwan
  • Description: Sp. Pl. 4: 111 (1805) distribution of Cym. sinense: Assam to Nansei-shoto
  • Inquiry:
  • Posted Time: 2011-06-12

Back