Cymbidium sinense Xu Huang Jin

Cymbidium sinense Xu Huang Jin
  • Scientific Name: Cymbidium sinense Xu Huang Jin 旭晃錦
  • Country of Origin: Taiwan
  • Description: Sp. Pl. 4: 111 (1805), distribution of Cym. sinense: Assam to Japan (Yakushima)
  • Inquiry:
  • Posted Time: 2011-06-12

Back